Kurz typu „S“ Bratislava

Kurz začína :

05.08.2024

 

CENA : od 209€

Tel: 0904 001 475

Kurz typu „S“ Komárno

Kurz začína:

12.08.2024

 

CENA : od 199€

Tel: 0904 001 475
       0905 312 160

Kurz typu „P“ a „CIT“

Najbližší kurz :
podľa záujmu

 

CENA P: od 499€
CIT: od 1099€

Tel: 0904 001 475

Na kurz je potrebné sa prihlásiť aspoň jeden deň pred začiatkom kurzu.

Správne poplatky MV SR od 01.04.2024

  • správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “S” je vo výške 25€,  skúšku typu “P”  a  “CIT” vo výške 70€,
  • správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S”, “P” alebo “CIT” je vo výške 25€.

(správne poplatky sa hradia Ministerstvu vnútra SR)

Ďalšie poplatky:

  • prihlásenie na opravnú skúšku je vo výške 70€ (správne poplatky MV SR sú zahrnuté v cene)
  • prihlásenie na skúšku a vykonanie skúšky pre osoby, ktoré vykonali odbornú prípravu u inej akreditovanej osoby 120€ (správne poplatky MV SR sú zahrnuté v cene)

______________________________________________________________________________________________________