Kurz typu „S“ Bratislava

Dištančná (dialková) forma štúdia
Kurz začína : 13.12.2021

 

CENA : €195

Tel: 0904 001 475

Kurz typu „S“ Komárno

Dištančná (dialková) forma štúdia
Kurz začína: 13.12.2021


CENA : €179

Tel: 0904 001 475
       0905 312 160

Kurz typu „P“ a „CIT“

Najbližší kurz :
podľa záujmu

CENA P: €399
CIT: €990

Tel: 0904 001 475
0905 312 160

Ďalšie (správne) poplatky

  • 16,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “S” (hradí sa Ministerstvu vnútra SR), 49,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu   “P”, 50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “CIT”.
  • 16,50€ správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S”, “P” alebo “CIT” (hradí sa na skúške Ministerstvu vnútra SR za vydanie preukazu)