Kurzy SBS na získanie preukazu typu “S”
“P” a “CIT”

Bratislava
CENA : 195€

Komárno
CENA : 179€

     Bratislava-Komárno

CENA  P : 399€  CIT : 990€

Online kurz začína
15.06.2020
Online kurz začína
15.06.2020
podla záujmu  
Miesto konania:
Bratislava, Štúrova 3 
(mapa)
Miesto  konania:
Komárno, Petöfiho 30 
(mapa)

 

PRIHLÁSIŤ SA
PRIHLÁSIŤ SA
PRIHLÁSIŤ SA
Tel:0904 001 475 Tel:0904 001 475
     0905 312 160
Tel:0904 001 475

 

Podľa zákona 73/2020 z.z. zo dňa 07.04.2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, počas krízovej situácie môže akreditovaná osoba vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Prihlásiť sa na kurzy môžete telefonicky na vyššie uvedených

telefónnych číslach alebo mailom na adrese:

info@sbskurzy.sk 

(uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a uveďte, na ktorý kurz sa chcete prihlásiť (dátum kurzu a miesto Bratislava alebo Komárno)