Kurzy SBS na získanie preukazu typu “S”

“P” a “CIT”

Bratislava    Komárno    Bratislava-Komárno

Najbližší kurz

09.12.2019

 

Miesto konania:

Bratislava, Štúrova 3 

(mapa)

 Najbližší kurz

25.11.2019

 

Miesto  konania:

Komárno, Petöfiho 30 

(mapa)

podla záujmu   

 

 

   Prihlásiť sa   

 

     Prihlásiť sa   

 

   Prihlásiť sa   

 

Tel:0904 001 475

 

Tel:0904 001 475

     0905 312 160

     

Tel:0904 001 475

Prihlásiť sa na kurzy môžete telefonicky na vyššie uvedených

telefónnych číslach alebo mailom na adrese:

info@sbskurzy.sk 

(uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a uveďte, na ktorý kurz sa chcete prihlásiť (dátum kurzu a miesto Bratislava alebo Komárno)