Kurz typu „S“ Bratislava

Kurz začína :

18.03.2024

 

CENA : od 209€

Tel: 0904 001 475

Kurz typu „S“ Komárno

Kurz začína:

22.03.2024

 

CENA : od 197€

Tel: 0904 001 475
       0905 312 160

Kurz typu „P“ a „CIT“

Najbližší kurz :
podľa záujmu

 

CENA P: od 499€
CIT: od 1099€

Tel: 0904 001 475

Na kurz je potrebné sa prihlásiť aspoň jeden deň pred začiatkom kurzu.

Ďalšie (správne) poplatky

  • správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “S” je vo výške 16,50€,  skúšku typu “P” je vo výške 49,50€ a skúšku typu “CIT” je vo výške 50€,
  • správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S”, “P” alebo “CIT” je vo výške 16,50€.

(správne poplatky sa hradia Ministerstvu vnútra SR)