Tlačivá na stiahnutie

Lekárskym posudkom sa preukazuje zdravotná spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS a zamestnanec SBS svojmu zamestnávateľovi opakovane každé dva roky. Pri predložení nesmie byť starší ako 3 mesiace.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo technickej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ

Žiadosť o udelenie licencie na profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ

Obsah štatistických údajov  k správe o činnosti bezpečnostných služieb.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ

Čestné vyhlásenie o strate preukazu odbornej spôsobilosti (POS) predkladané na skúšku odbornej spôsobilosti v prípade, že starý POS nevie uchádzač nájsť, resp. bol stratený.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ

Vypísanú žiadosť treba predložiť pri strate preukazu odbornej spôsobilosti na Úrade Súkromných bezpečnostných služieb PPZ.

STIAHNUŤ
STIAHNUŤ