Chcete pracovať v SBS? alebo si založiť vlastnú SBS?

KURAM logoPNG

Každý pracovník SBS musí absolvovať kurz SBS, na konci ktorého vykoná skúšku odbornej spôsobilosti za účelom získania preukazu odbornej spôsobilosti typu S. Pre budúcich pracovníkov SBS je určený kurz odbornej spôsobilosti typu „S“Bez tohto preukazu nemôžete vykonávať túto prácu. Platnosť preukazu je 10 rokov.

Budúci prevádzkovatelia bezpečnostných služieb potrebujú byť držitelia preukazu odbornej spôsobilosti typu P. Pre vás je určený kurz odbornej spôsobilosti typu „P“.

Preukaz odbornej spôsobilosti typu „CIT“  je určený pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti „S“, „P“ a „CIT“

Preukaz typu „S“ Preukaz typu „P“ Preukaz typu „CIT“
 • oprávňuje držiteľa u prevádzkovateľov bezpečnostnej služby vykonávať fyzickú ochranu (strážnik) a pátranie (detektív).
 • 78 hodín
 • viac info …
 • cenník …
 • oprávňuje držiteľa vykonávať fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo a prevádzkovať bezpečnostnú službu.
 • 100 hodín
 • viac info …
 • cenník …
 • oprávňuje držiteľa vykonávať fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo a prevádzkovať bezpečnostnú službu.
 • 268 hodín
 • viac info …
 • cenník …

Školenia vykonávame aj pre tých, ktorí majú preukaz odbornej spôsobilosti a končí im 10 ročná platnosť.

Aké podmienky musíte spĺňať aby ste mohli pracovať v SBS?

Podľa § 48 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá………

Aké podmienky musíte spĺňať aby ste mohli prevádzkovať (vlastniť) SBS-ku?

Prevádzkovať bezpečnostnú službu môže len osoba, ktorá ………..

Ako prebieha skúška odbornej spôsobilosti?

Skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti upravuje § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti. Skúška v závislosti od absolvovaného kurzu môže byť typu S, P, alebo CIT………

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.