Kurzy odbornej spôsobilosti v BRATISLAVE a KOMÁRNE

  • na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S”
  • na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “P”
  • na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “CIT”

Pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb

  • odbornú prípravu osôb ochraňujúcich bankové objekty
  • odbornú prípravu osôb vykonávajúcich ochranu objektov osobitnej dôležitosti

Odborná príprava