Kurzy odbornej spôsobilosti v BRATISLAVE a KOMÁRNE

  • na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“
  • na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „P“
  • na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „CIT“

Pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb

  • odbornú prípravu osôb ochraňujúcich bankové objekty
  • odbornú prípravu osôb vykonávajúcich ochranu objektov osobitnej dôležitosti

Odborná príprava