https://sbskurzy.sk/sbs/preukaz-odbornej-sposobilosti/

VZOR PREUKAZU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI TYPU “S” a “P”

Platnosť preukazu je 10 rokov.

 

POS