VZOR PREUKAZU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI TYPU “S” a “P”

Platnosť preukazu je 10 rokov.

 

POS