VZOR PREUKAZU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI TYPU „S“ a „P“

Platnosť preukazu je 10 rokov.

 

POS