Pre spoločnosti SBS poskytujeme nasledovné služby

 1. založenie bezpečnostnej služby
  • zabezpečenie licencie na prevádzku bezpečnostnej služby na kľúč
  • pomoc pri získaní licencie na prevádzku bezpečnostnej služby
 2. riešenie problematiky spojenej s porušovaním zákona o súkromnej bezpečnosti zamestnancami, štatutárnymi zástupcami a prevádzkovateľmi bezpečnostných služieb
 3. odborná príprava osôb a poskytovanie odborných rád prevádzkovateľom bezpečnostnej služby poskytujúcich ochranu bankových objektov 
 4. odborná príprava osôb a poskytovanie odborných rád prevádzkovateľom bezpečnostnej služby, ktorí plnia úlohy súvisiace s ochranou objektov osobitnej dôležitosti
 5. metodika náplne činnosti zamestnanca a manažéra bezpečnostnej služby
 6. pomoc pri výklade zákona o súkromnej bezpečnosti
 7. upozorňovanie na zmeny v zákone o súkromnej bezpečnosti

Cena za poskytovanie poradenstva závisí od rozsahu služieb a preto sa upravuje individuálne po vzájomnej dohode s klientom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.