https://sbskurzy.sk/testy/testy-sbs-typu-s/

TESTY SBS na skúšku odbornej spôsobilosti typu “S”

Najnovšie online testy odbornej spôsobilosti typu “S” (rok 2019)

 

Testy sú zostavené z verejne dostupných otázok Ministerstva vnútra SR, úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru.

Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov (minimálne 40 bodov). Maximálny počet bodov je 50.

Test Popis  
Test č.1 Cvičný test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť 
Test č.2 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.3 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.4 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.5 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.6 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.7 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.8 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.9 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.10 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.11 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.12 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.13 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.14 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.15 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.16 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.17 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR  Spustiť
Test č.18 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.19 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.20 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.21 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.22 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.23 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.24 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.25 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť 
Test č.26 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.27 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.28 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.29 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.30 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.31 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.32 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.33 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.34 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.35 Online test SBS typu S z testových otázok MV SR Spustiť

 

TESTY S HESLOM SÚ URČENÉ LEN PRE UCHÁDZAČOV KURZOV SPOLOČNOSTI KURAM.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.