https://sbskurzy.sk/testy/testy-sbs-typu-p/

TESTY SBS na skúšku odbornej spôsobilosti typu “P”

Najnovšie online testy odbornej spôsobilosti typu “P” (rok 2019)

 

Testy sú zostavené z verejne dostupných otázok Ministerstva vnútra SR, úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru.

Písomný test na skúšku typu P obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným alebo dvoma bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P je potrebné získať najmenej 90 % bodov (minimálne 45 bodov). Maximálny počet bodov je 50.

Test Popis  
Test č.1 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť 
Test č.2 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.3 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.4 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.5 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.6 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.7 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.8 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.9 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť
Test č.10 Online test SBS typu P z testových otázok MV SR Spustiť

 

TESTY SÚ URČENÉ LEN PRE UCHÁDZAČOV KURZOV SPOLOČNOSTI KURAM.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.