https://sbskurzy.sk/sbs/cena/

Cena kurzov SBS

kurz odbornej spôsobilosti typu “S”

kurz odbornej spôsobilosti

typu “P”

kurz odbornej spôsobilosti typu “CIT”

Bratislava : 195 €

Komárno  : 179 €

 

  Prihlásiť sa   

od 399 €

 

 

  Prihlásiť sa   

od 990 €

 

 

  Prihlásiť sa   

Vykonávame kurzy (rekvalifikáciu) aj  cez Úrad práce, sociálnych vecí a

rodiny prostredníctvom RE-PASu.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie až do výšky 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné)Bližšie info….

 

Ako získať RE-PASBližšie info…

Cena kurzu SBS zahŕňa

 • učebné materiály
 • školenie typu “S” v rozsahu 78 hodín (§ 4 ods. 1 vyhlášky 634/2005 Z. z.)
 • školenie typu “P” v rozsahu 100 hodín (§ 4 ods. 2 vyhlášky 634/2005 Z. z.)
 • školenie typu “CIT” v rozsahu 268 hodín (§ 4 ods. 3 vyhlášky 634/2005 Z. z.)
 • možnosť testovať sa cez PC, tablet alebo smartfón online testami z testových otázok na skúšku odbornej spôsobilosti typu “S” a “P”
 • každý deň počas kurzu je pre účastníkov pripravené malé občerstvenie
 • 1 deň opakovanie učiva a konzultácia pred skúškou
 • 1 deň organizovania skúšky
 • účastníkom kurzu sprostredkujeme prácu v oblasti SBS na celom území SR.
 • záujemcom o zbrojný preukaz poskytneme učebné materiály na skúšky.

 Ďalšie (správne) poplatky

 • 16,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “S” (hradí sa Ministerstvu vnútra SR), 49,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “P”, 50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “CIT”.
 • 16,50€ správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S”, “P” alebo “CIT” (hradí sa na skúške Ministerstvu vnútra SR za vydanie preukazu)