Kurz typu „S“ Bratislava

Kurz začína :

10.10.2022

 

CENA : €195

 

Tel: 0904 001 475

Kurz typu „S“ Komárno

Kurz začína:

17.10.2022


CENA : €179

 

Tel: 0904 001 475
       0905 312 160

Kurz typu „P“ a „CIT“

Najbližší kurz :
podľa záujmu

 

CENA P: €399
CIT: €990

Tel: 0904 001 475
0905 312 160

Ďalšie (správne) poplatky

  • 16,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “S” (hradí sa Ministerstvu vnútra SR), 49,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu   “P”, 50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “CIT”.
  • 16,50€ správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S”, “P” alebo “CIT” (hradí sa na skúške Ministerstvu vnútra SR za vydanie preukazu)