http://sbskurzy.sk/testy/

     TESTY typu “S”

    Najnovšie testy (rok 2018)

 

“Spustiť tu”

   TESTY typu “P”

          Najnovšie testy (rok 2018)        

  

“Spustiť tu”

               

Testy sú určené len pre uchádzačov našich kurzov.          

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.