http://sbskurzy.sk/terminy/

Termín kurzu SBS na získanie preukazu typu „S“

BRATISLAVA :   Kurz začína  16. október 2017

Prihlásiť sa môžete najneskôr dňa 15.10.2017

 

Miesto konania: Bratislava, Štúrova ul. č. 3  (mapa)

KOMÁRNO :       Kurz začína 25. september 2017

Prihlásiť sa môžete najneskôr dňa 24.09.2017

 

Miesto konania: Komárno, Petöfiho 30  (mapa)

Prihlásiť sa na kurzy môžte:   ♦ TU ♦    alebo

1. telefonicky na čísle: 0904 001 475, na kurz v Komárne sa môžte prihlásiť aj na tel. čísle: 0905 312 160

2. mailom na adrese: info@sbskurzy.sk (uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a uveďte, na ktorý kurz sa chcete prihlásiť (dátum kurzu a miesto Bratislava alebo Komárno)

Termíny kurzov na získanie preukazu typu „P“ a „CIT“

 

Kurzy na skúšku typu  “P” a „CIT“ organizujeme podľa záujmu žiadateľov.

 

Prihlásiť sa môžete:  ♦ TU ♦  alebo 

telefonicky na telefónnom čísle: 0904 001 475.