http://sbskurzy.sk/sbs/cena/

Cena kurzov SBS

kurz odbornej spôsobilosti typu „S“

kurz odbornej spôsobilosti typu „P“

kurz odbornej spôsobilosti typu „CIT“

189 €

♦ Prihlásiť sa na kurz ♦

 

od 350 €

♦ Prihlásiť sa na kurz ♦

 

od 990 €

   ♦ Prihlásiť sa na kurz ♦

 

Vykonávame kurzy (rekvalifikáciu) aj  cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom RE-PASu.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie až do výšky 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné)Bližšie info….

 

Ako získať RE-PASBližšie info…

Cena kurzu SBS zahŕňa

 • učebné materiály
 • školenie typu „S“ v rozsahu 78 hodín (§ 4 ods. 1 vyhlášky 634/2005 Z. z.)
 • školenie typu „P“ v rozsahu 100 hodín (§ 4 ods. 2 vyhlášky 634/2005 Z. z.)
 • školenie typu „CIT“ v rozsahu 268 hodín (§ 4 ods. 3 vyhlášky 634/2005 Z. z.)
 • možnosť testovať sa cez PC, tablet alebo smartfón online testami z testových otázok na skúšku odbornej spôsobilosti typu „S“ a „P“
 • každý deň počas kurzu je pre účastníkov pripravené malé občerstvenie
 • 1 deň opakovanie učiva a konzultácia pred skúškou
 • 1 deň organizovania skúšky
 • účastníkom kurzu sprostredkujeme prácu v oblasti SBS na celom území SR.
 • záujemcom o zbrojný preukaz poskytneme učebné materiály na skúšky.

 Ďalšie (správne) poplatky

 • 16,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu „S“ (hradí sa Ministerstvu vnútra SR), 49,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu „P“, 50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu „CIT“.
 • 16,50€ správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“, „P“ alebo „CIT“ (hradí sa na skúške Ministerstvu vnútra SR za vydanie preukazu)
 • 4€ odpis z registra trestov (predkladá sa na skúšku odbornej spôsobilosti Ministerstvu vnútra SR)
 • 1,50€ overenie čestného vyhlásenia (predkladá sa na skúšku odbornej spôsobilosti Ministerstvu vnútra SR)