http://sbskurzy.sk/

 

Kurzy SBS na získanie preukazu typu „S“

„P“ a „CIT“

 Bratislava  Komárno  Bratislava – Komárno

Najbližší kurz

09.04.2018

Prihlásiť sa môžete najneskôr dňa 08.04.2018

Miesto konania:

Bratislava, Štúrova 3 

(mapa)

Najbližší kurz

23.04.2018

Prihlásiť sa môžete najneskôr

dňa 22.04.2018

Miesto konania:

Komárno, Petöfiho 30 

(mapa)

podľa záujmu     

♦ PRIHLÁSIŤ SA ♦

♦ PRIHLÁSIŤ SA ♦

♦ PRIHLÁSIŤ SA ♦

Tel:0904 001 475

Tel:0904 001 475

     0905 312 160

Tel:0904 001 475

Prihlásiť sa na kurzy môžete telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach alebo mailom na adrese:

info@sbskurzy.sk 

(uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a uveďte, na ktorý kurz sa chcete prihlásiť (dátum kurzu a miesto Bratislava alebo Komárno)